CERTIFIKÁT SOMMELIERA

 

CERTIFIKÁT SOMMELIERA 2018 - podzim

Termíny vzdělávacího programu CERTIFIKÁT SOMMELIERA. 

I.        20. 10. – 21. 10. 2018  

II.      27. 10. – 28. 10. 2018  

III.    01. 12. – 02. 12. 2018  

 

&-ica, sa!bsp; 0c">&-ica, sa!bsh& tyle="font-size:14px;bsh&a!bsh&)tp:/af[bývam prom

&>

&nbsh3tro="font-size:18px;" 1ema, sa!bw"150":typrmalrong>

iv> li Vnáípavac zájronmini vieac 16 úpřetníků je možk? ávacího proamu /div> ul>/div> ptrong>CERTIFKe-teplbue-tkokat áíštroang>ství MikrosSa

&ul>/div> ptrong>CERTIFCo2018&nmac ček?:?ng>/ul>Praksa!k? uk?:zky ízen? degunodce ames_0.su titla./ul>Degunodce ikuloz cečagrasvětaf- VÍCE NEŽ0. 0 VZORKŮ./ul>Še obědů a tři večeš veeditmac snoub m/ul>Nhoštěv-disnalu,disní Mikro.>&ul>/div> ptrong>CERTIFJak je ng>/ul>Pro obdr[ 22tifČR"long>CERTIF"IKÁT SOOVANÝLIERA.&nbs"ng>

    /div> ptrong>CERTIFstyle=ntentke_bm_83S"bsh&y-id-bl:typne/af

    tyle=ntentke_bm_83E"bsh&y-id-bl:typne/af

    /ul>Bsteveýmtisk je salu dražší, afix"ro ori aci vnmapách jednotlivých2018&nregionů je2018&nrsteveows-relmi důležitá.>&ul>/div> ptrong>CERTIFPro kograje ng>&ul>/div> ptrong>CERTIFJaká je níhočnows-ng>/ul>Každýmews-začkulámpl 920:0a kokčím veevečer ch hodí Cch.

/div> ptrong>CERTIFMohureplúpřetnit i jako namu stýmzačktečn?k?ng>/div> ptrong>CERTIFJak eplmpe áihíhsia?ng> /p-ih-ka-do-kurzu-ckace Zn-:18ers.cz/sa">on>./ul>Doleackolika dní ar áijws-ryrozuměn? áíštrom ty vzdu am/div> pt

tats="fa!ky-enabfi"edit-pat achartnv c teview" Níhfi"imag">Píloha8px;">V.czkows im im-pdfv> td imag">f="http://sommeliers.cz/sites/default/files/ad_vivbsp;_ckace Znat_8ers.cz/sa_uvod_bsp;_ckace Znat_8ers.cz/sa_uvod_ td 8px;">236.12 KB td ngtrc ngtbodyc ngtabfiv> 8tati"fa!s_c"foty --> ca, sa!>54239xnášč o>

&ul> ,li="meta">print_html">f="http://printge=1" accep"" widtZk2-siit tiskovou terzi="fránky."="meta">print> oncla!k="window.open(this.http); return false"lightbnofollow src="http://defaulall/moduemier.intgngfiier.int_ngfi.gif"Vína Oerzix"ro tiskep"" widtOerzix"ro tiskep"150" he6ht="150"/><6"="meta">print>ngfix"rint>ngfi-margin ul> ,li="meta">print_mail">f="http://printmailge=1" accep"" widtSock.this " a by email."="meta">print>mail"lightbnofollow src="http://defaulall/moduemier.intgngfiiemail_ngfi.gif"Vína Sock.by emailep"" widtSock.by emailep"150" he6ht="150"/><6"="meta">print>ngfix"rint>ngfi-margin ul> ,li="meta">print_pdf mett">f="http://printpdfge=1" accep"" widtZk2-siit PDF terzi=tétorefránky."="meta">print> dfvlightbnofollow src="http://defaulall/moduemier.intgngfiierdf_ngfi.gif"Vína OerzixPDFep"" widtOerzixPDFep"150" he6ht="150"/><6"="meta">print>ngfix"rint>ngfi-margin ul> ,div>v>

d!-- /sideba" a dscrip="hiddentext/javascrip=" /end // ,dscrip=