Představentvo AS ČR


 

<"onzeepro/> gin" id"onzeepro/> nlit" bordeprint_maltache/foto-v/printmalt/13ew-voting> thit w-vo byoemalt."t" bordeprintamaltad imagnofollowcache/ib_thuce_sommall/modues &amint/ blo &malt_ blo.gifth="150S--> byoemaltng> byoemaltngv> gin" idS--> byoemaltfont-sli> nlit" bordeprint_pdf lastache/foto-v/printpdf/13ew-voting><"onzeePDFngv> gin" id"onzeePDFfont-sli> n/ul>
File 118

Martin Pastyřík
Prezident Asociace sommelierů ČR

* 1953

 

- 1975 hotel InterContinental Praha

- 1993 InterContinental Stuttgart a Londýn

- 1997 zakladatel Asociacie sommelierů ČR - president

- 2000 člen komise expertů hodnocení vín - Ministerstvo zemědělství ČR

< class="meta"/td>
File 122

Ivo Dvořák
Viceprezident Asociace sommelierů ČR

*1971

< class="meta"h2>- et="_self">-://sommeliers.cz/sites/default/fintudass=znalec="io"veu="metostyoheitass=alkoholické 50"pojeace so- absold="c WSETyle="on Advancedace so- držityledegustáto1/divchozkouss="icaZPIstym2><50"rodasshoedegustáto1/dihoeosvědčlass=OIVace so- sv> uauto1 knihy HLEDÁNÍ PRAVDY O-creaĚa"/SOMMELIERSTcreace so- reclaz="c knih: JÍDLO A-creat, manuáluont-size:1atenIa"/SOMMELIER, POVOLÁNÍ BUDOUCNOSTIace so- auto1 "me"fonež 290 "venivchozemánkůace so- lekto1 style="font-size:12px;">a"/CERTIFIKÁT/SOMMELIERA-align: middle">

Ivo Dvořák *1971="hpomt-size64*19pdle">stytle=""h2>19pdle""/Státass=jm ass=md>

File 1226/a>

Ivo Dvořák
Mclav/div>="" widthzemě p

< class="meta"h2>- 2000 člen komis.="font-size:12px;">- 1975 hotel Inter.se expertů hodnocení vín - Ministersemifinalosrstv7)ace so- Asj50"sobný=mit A a> (="fonrstv3,rstv4,rstv5)ace so- Asj50"sobný=mit A Slod="=ka - t="1nzatTrophy (Bratislavarstv2,rstv3,rstv4)ace so- " cj50"sobný="metězontutěže Grinde="ix>="" width (Brtosstv3,rstv5)ace so- Asj50"sobný="metězontutěže St-size:1 iv> rstv3,rstv4,rstv5)ace so- Asj50"sobný="metězontutěže o Bungund/div>hroz=" (Karlovy Varyrstv2,rstv3,rstv4)ace so- "ržitylec átuedegustáto1a gec norem DIN, ÖNORMstyISO plitashoevmedii Evrop/di uniiace so- země Kí ČR< class=attatřiď ass= Ivo Dvořák V"150czzemě p

Ivo Dvořák Ř pdle"nt-size:9*19pdle"> ef="hpterst13 < mladýmiont-size:1y)a971pdle"- Pedago=ická>styslužbym>pdle"- d /di B="edy ertů hodnocení vín - 0inist(pdentspěvkovi organizace st/ttydiv> a, kte-co mla nafull-o"" kru-uruiaepodpveu=c=""ovasshoeruchu)a971pdle"- profesio50"/> ef71pdle"- organizace>d /dihoehit orickéhoev"15brinrtiertů hodnocení vín - 0inist(největšrtiak"fonvéhoedruhu u 50"s)a971pdle"- st13 /h2>mit A nt-size:12px;">pdle">Ivo Dvořák

Ivo Dvořák

< class="meta"h2>-://sommeliers.cz/sites/default/fiVŠEMi– projektový=manpanmfont-size:12px;">-://sommeliers.cz/sites/default/fizemědělstL´Ordre des Cottauxide Chamss=net-size:12px;">-://sommeliers.cz/sites/default/fizemědělst-hefrér_e de la Cha/>-://sommeliers.cz/sites/default/fizemědělstUnion/des Grinds Crus dh B=ertauxt-size:12px;">-://sommeliers.cz/sites/default/fizemědělstLes Comss=nsos du B=aujolais-align: middle">

Martin Pastyřík
;">ian,>
erů ČR2>pdle"nmelierů ČR2> átueSt-size:1atencal-align: mpdle">

Martin Pastyřík
Vmagh2>1971pdle"- st04eC átont-size:1a>man> átovady a ch2robyo ded-inside /yleiv> > t"> t""left" bordelinkčasy p fonmeli>22606x p li> nlit" bordeprint_htmlache/foto-v/print/13ew-voting>

< d="content- class="r "> "> "> foe-hr"t" bordeclear ">
9edstaventvo-%C4%8Dr?page=2" p>© le/foto-velke/imwww.images/asociacult/files/iyřístyle="font-size:12px;"> •iertů " bordehpav> nfonmelie" bordeu">inf ef71 , /yl: +420 721873722nce soVyroben v le/foto-velke/imwww.cybasoaes ciacu>Cybasoaes zaepoužitrtitech log/> le/foto-velkes/imwww.acquia.comcu>Acquia le/foto-velkes/imwww.drupal.orgcu>Drupalfont-spded-bottomsace">

n/scripvv>